Laboratory of the Faculty of Building Engineering


Back | ,

Laboratory of the Faculty of Building Engineering

Location: Opole, Poland

Investor: Opole University of Technology

Useable surface: 1500 część zaprojektowana 880 część zrealizowanam2

Cubic capacity: 4500 część zaprojektowana 2600 część zrealizowanam3

Designed: 1999

Realised:2001 (częściowa)