NEWTON - Innovative Center for Integrated Services, Information and Library Spaces

(Polski) Projekt konkursowy Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług, Przestrzeni Informacyjnych i Bibliotecznych zlokalizowany na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej. Głównym założeniem było wpasowanie obiektu w istniejący układ urbanistyczny dawnych koszar. Zostało to uzyskane poprzez powielenie kubatur istniejących budynków i "zawieszenie" między nimi bryły zawierającej główne pomieszczenia czytelni oraz aulę wykładową.

Location: Opole, Poland

Investor: Opole University of Technology

Useable surface: 8700m2

Cubic capacity: 27000m3

Designed: 2011