Service and shopping center, Opole


Back | ,

Service and shopping center, Opole

Investor: (Polski) TGG Sp. z o.o. - Wrocław, KINOPLEX Sp. z o.o. - Warszawa

Cubic capacity: 64200m3 pasaż handlowy 45800m3 parking wielopoziomowy 54500m3 kino wielosalowem3

Designed: 2000-2002