Budynek mieszkalny wielorodzinny


Wróć | ,

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Całość zabudowy została skomponowana w formie budynku w kształcie litery C, stykającego się ramionami z istniejącymi budynkami przy ulicy Oleskiej i ulicy Dąbrowskiego, zamykając w ten sposób kwartał zabudowy. Wnętrze urbanistycznie przeznaczono na przestrzeń rekreacji indywidualnej w postaci tarasów i ogródków dla mieszkań znajdujących się na parterze oraz przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjną z placem zabaw dla dzieci. Budynek został zaprojektowany w formie klatkowej od strony ul. Dąbrowskiego i w formie korytarzowej od strony ul. Oleskiej. W części parteru od strony ul. Oleskiej znajdują się usługi. W obiekcie zaprojektowano 53 mieszkania na czterech kondygnacjach nadziemnych. W dwóch garażach podziemnych przewidziano 68 miejsc parkingowych. Każdy z dwóch garaży jest połączony z częścią mieszkalną dwoma klatkami schodowymi z dźwigami towarowo-osobowymi. Na kondygnacji podziemnej znajdują się również pomieszczenia techniczne, gospodarcze, pomieszczenia dla służb porządkowych oraz komórki lokatorskie. Zaproponowano formę budynku nawiązującą gabarytami oraz zastosowanymi materiałami do zabudowy sąsiedniej ze względu na objęcie całego otaczającego obszaru ochrona konserwatora zabytków. (fot. Meluzyna Studio)

Lokalizacja: ul. Oleska, Opole

Inwestor: TBS Opole

Pow. użytkowa: ok. 6220m2

Kubatura: ok. 27300m3

Projekt: 2015

Realizacja:2019-2021