Laboratorium Wydziału Budownictwa PO


Wróć | ,

Laboratorium Wydziału Budownictwa PO

Lokalizacja: ul. Katowicka, Opole

Inwestor: Politechnika Opolska

Pow. użytkowa: 1500 część zaprojektowana 880 część zrealizowanam2

Kubatura: 4500 część zaprojektowana 2600 część zrealizowanam3

Projekt: 1999

Realizacja:2001 (częściowa)