Parking wielopoziomowy, Opole


Wróć | ,

Parking wielopoziomowy, Opole

Lokalizacja: ul Żwirki i Wigury, Opole

Inwestor: projekt konkursowy

Pow. użytkowa: 10000m2

Kubatura: 30000m3

Projekt: 1995