Seminarium Duchowne i Wydział Teologii


Wróć | ,

Seminarium Duchowne i Wydział Teologii

kcyjny obiekt Wydziału Teologii Uniwersytetu Opolskiego powiązany z adaptowanym na ten cel budynkiem dawnych koszar. Zespół mieści między innymi bibliotekę, kościół akademicki, aulę oraz zespół sportowy. Z budynku korzysta ok. 500 studentów.

Lokalizacja: ul. Drzymały, Opole

Inwestor: Kuria Diecezjalna w Opolu

Pow. użytkowa: 5500 biblioteka 1650 zespół sportowy 3900 kościół akademicki i aula 2400 garaż i zespoły pomieszczeń technicznychm2

Kubatura: 68000m3

Projekt: 1995

Realizacja:2000