O nas

Adam Szczegielniak

ur. 1958
1978-1983 Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
1983 dyplom

praktyka:
1982-1985 Miejskie Biuro Projektów, Wrocław
1983-1985 Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
1985-1992 Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Opole
1992- ARCH-STUDIO

Jacek Szczegielniak

ur. 1984
2003-2010 Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
2006-2007 Uniwersytet w Oulu (Finlandia), Wydział Architektury
2010 dyplom;
praktyka:
09.2007-09.2008
Group A, NL;
04.2010-07.2011
Group A, NL;
08.2011-
ARCH-STUDIO

Beata Szczegielniak

ur. 1959
1978-1983 Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
1983 dyplom
praktyka:
1982-1985 Miejskie Biuro Projektów, Wrocław
1983-1985 Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
1987-1988 Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Opole
1988-1992 Autorska Pracownia Projektowa, Opole
1992- ARCH-STUDIO

Anna Szczegielniak

ur. 1984
2003-2010 Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
2010 dyplom
praktyka:
09.2007-02.2008
Monolab, NL
03.2008-09.2008
DeZwarteHond, NL
04.2010-07.2010
DeZwarteHond, NL
07.2010-07.2011
GroupA, NL
08.2011-
ARCH-STUDIO
10.2011-
Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury

Nasi współpracownicy

ARCHITEKTURA:
Joanna Stefek
Zbigniew Janów

KONSTRUKCJA:
Juliusz Kuś,
Mirosław Czabak,
Mirosław Jakubowicz,
Czesław Szkółka

INSTALACJE SANITARNE:
Mateusz Pietrukaniec,
Elżbieta Świątkiewicz,
Krzysztof Świątkiewicz,
Marcin Świątkiewicz

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Krzysztof Giesa,
Ewald Mrugała

DROGI::
Adam Kulejewski,
Kazimierz Kurowski,
Antoni Plamitzer

ZIELEŃ
Franciszek Czyżowski,
Marcin Czyżowski

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Ryszard Kowalczyk,
Tomasz Pajączkowski

WIZUALIZACJE:
Kamil Zbroja

Referencje

„Pracownia Projektowa ARCH-STUDIO Sp. z o.o. jest naszym partnerem od roku 2000. Opracowała dla nas projekty i materiały pomocnicze związane z procesem projektowym i realizacją Centrum Handlowo-Usługowego KAROLINKA w Opolu. Współpraca układała się pomyślnie, prace prowadzone były terminowo i profesjonalnie. Projektanci starali się stosować rozwiązania optymalne i odpowiednie do sytuacji. Jako inwestor wyrażamy pozytywną opinię i polecamy usługi ARCH-STUDIO przyszłym klientom.”

Maciej Kiełbicki, Członek Zarządu, Mayland Real Estate Sp. z o.o.

„Pracownia Projektowa ARCH-STUDIO Sp. z o.o. opracowała koncepcję budowy obiektu handlowego. Architektura obiektu spotkała się z uznaniem naszego specjalisty od rozwoju. Prace projektowe wykonano rzetelnie i terminowo. Powierzenie obsługi inwestycji tej firmie świadczy o zaufaniu jakie wzbudziła dotychczasowa współpraca z nami. Polecamy jej usługi przyszłym kontrahentom planującym inwestycje budowlane.”

Helmut Minkoley, Członek Zarządu, Ahlers-Poland Sp. z o.o.

„Pracownia ARCH-STUDIO Sp. z o.o. wykonywała na nasze zlecenie projekt budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na przychodnię opieki zdrowotnej. Opracowano projekt kompleksowy, wielobranżowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami w tym z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Powierzone zlecenie opracowano rzetelnie i terminowo.”

Piotr Szczepaniak, , PETRUS

„Pracownia ARCH-STUDIO Sp. z o.o. wykonywała dla firmy Cermag Invest projekt budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na lokale usługowo-handlowe. Pracownia projektowa opracowała projekt kompleksowy, wielobranżowy wraz z koniecznymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.”

Józef Kaczkowski, Prezes Zarządu, Cermag Invest

„Pracownia Projektowa ARCH-STUDIO Sp. z o.o. wykonywała na rzecz Politechniki Opolskiej projekty budowlane i wykonawcze budowy, przebudowy i rozbudowy budynków Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Firma ARCH-STUDIO Sp. z o.o. posiada duże doświadczenie w prowadzonej działalności. Powierzone jej prace wykonała terminowo i rzetelnie. Polecamy jej usługi przyszłym kontrahentom, zarówno publicznym jak i prywatnym.”

Barbara Hetmańska, Kanclerz, Politechnika Opolska

„Pracownia ARCH-STUDIO Sp. z o.o. była zaangażowana w proces projektowy i realizacyjny Centrum Handlowego Karolinka. Prace projektowe wykonano rzetelnie i terminowo. Projektanci skutecznie prowadzili w naszym imieniu procedury administracyjne. Wyrażam pozytywną opinię i polecam usługi ARCH-STUDIO przyszłym klientom.”

Iwona Sitko, Dyrektor, Centrum Handlowe Karolinka

„Projektantów z ARCH-STUDIO Sp. z o.o. oceniamy jako kompetentnych, profesjonalnych partnerów. Zaangażowanie i fachowość oraz znajomość zagadnień zarówno technicznych jak i prawnych procesu budowlanego pozwala na skuteczne osiągnięcie zamiaru inwestycyjnego.”

Grzegorz Parzyński, Dyrektor Zakładu Budownictwa, Polimex Mostostal, Warszawa

„Pracownia Projektowa ARCH-STUDIO Sp. z o.o. opracowała projekt budowlano-wykonawczy dla etapowego przedsięwzięcia budowy wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowego w Opolu. Pracownię ARCH-STUDIO oceniamy jako rzetelnego i kompetentnego partnera we współpracy. Powierzone zadania wykonała terminowo i odpowiedzialnie.”

Krzysztof Lickiewicz, Członek Zarządu, Ascot Polska Sp. z o.o.

„Pracownia Projektowa ARCH-STUDIO Sp. z o.o. opracowała dokumentację projektową Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Przedmiotowe opracowanie projektowe zostało wykonane terminowo, z należytą starannością, z kreatywnym i rzetelnym podejściem.”

Krzysztof Kawałko, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Opola, Miasto Opole

„Pracownia ARCH-STUDIO wykonała pełne opracowania kosztowe i specyfikacje wymagane przepisami o zamówieniach publicznych oraz uzyskała stosowne warunki i zapewnienia wraz z pozwoleniem na budowę. Firma wykazała się profesjonalizmem oraz należytym i terminowym wykonaniem prac, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz dużym zaangażowaniem. ponadto wykonawca pomimo wykonania zlecenia dodatkowo udziela wszelkich wyjaśnień dotyczących jego szczegółów.”

Jarosław Mamala, Prezes Zarządu, PNT w Opolu Sp. z o.o.

Nagrody

2011

Opolski Filar 2011, I miejsce i III miejsce

2010

Wyróżnienie w konkursie SARP - Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

2007

Wyróżnienie w konkursie „Mister Architektury Województwa Opolskiego” 2007

"Mister Architektury Województwa Opolskiego" 2007

2006

Wyróżnienie w konkursie „Mister Architektury Województwa Opolskiego” 2006

2005

Modernizacja Roku 2005

2000

Wyróżnienie I stopnia w konkursie „Mister Architektury Opolszczyzny” 2000

I nagroda Ogólnopolskiego Konkursu „Piękne Miejsce”

1999

Wyróżnienie I stopnia w konkursie „Mister Architektury Opolszczyzny” 1999