Adaptacja budynku do funkcji usługowo-handl.


Wróć | ,

Adaptacja budynku do funkcji usługowo-handl.

Obiekt przebudowany, dostosowany do funkcji usługowo-biurowej na piętrach i handlowej na parterze budynku, komunikacja pionowa usprawniona przez zastosowanie dźwigu osobowego. Rewaloryzacja wystroju elewacji polegała na odtworzeniu elementów zabytkowych i dobraniu właściwej kolorystyki.

Lokalizacja: ul. Reymonta, Opole

Inwestor: ESWL - Inwest Sp. z o.o.

Pow. użytkowa: 2400m2

Kubatura: 7900m3

Projekt: 2002

Realizacja:2002