Center of Social Readaptation, Opole


Back | ,

Center of Social Readaptation, Opole

(Polski) Obiekt ma spełniać funkcję całorocznego ośrodka readaptacji społecznej, jadłodajni i okresowej noclegowni. Dogodnie zlokalizowany, podzielony na bloki funkcjonalne umożliwiający realizację programu socjalnego szkoły Koefeda

Location: Opole, Poland

Investor: (Polski) Holenderska Fundacja ARS NOVA przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

Useable surface: 300m2

Cubic capacity: 900m3

Designed: 2002